Bjørn Bolstad Skjelbred (1970 Oslo) har en bred og variert musikalsk bakgrunn. Han er aktiv som komponist, musiker, arrangør og pedagog med erfaring fra flere musikalske genre og miljøer. Skjelbred har en omfattende verkliste som teller over 70 verk, hvor musikk for unge musikere og musikk til andre kunstarter utgjør en betydelig andel. Skjelbreds verk har blitt fremført i flere europeiske land, USA og Canada i tillegg til de nordiske landene. Skjelbred setter samarbeid med andre musikere og kunstnere høyt, og mange av verkene har blitt til gjennom samarbeid med musikere og ensembler som slagverker Eirik Raude (N), vokalensemblet Nordic Voices, The London Schubert Players, akkordionisten Rocco Jerry (US), Oslo-Filharmonien, fløytisten Marianne Leth (DK) og ensemblet "Pärlor för svin" (S). Samarbeid med teatergrupper som "De Utvalgte", "Fakta Morgana" og "Fabula Rasa" har resultert i flere sceniske produksjoner som er vist i flere av de nordiske landene. Skjelbred er også aktiv som aktivt som freelance musiker, arrangør og låtskriver innenfor jazz/pop/rock, bl.a. i bandet Urban Visions. Skjelbred underviser i komposisjon, improvisasjon og teori, og har undervist ved Norges Musikkhøgskole og Oslo Musikk og Kulturskole.

 

Bjørn Bolstad Skjelbred (1970 Oslo) har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole, hvor han i 2006 fullførte Diplomstudiet i Komposisjon med Asbjørn Schaathun og Bjørn H. Kruse som veiledere. Skjelbred har også studert privat med den renommérte italienske komponisten Luca Francesconi. Han har i en årrekke vært styremedlem i Norsk Komponistforening, og var nestleder i perioden 2013-2016.

BJORN NAER MG 2658UTS small

bottom image3

All Rights Reserved © Bjørn Bolstad Skjelbred. Webdesign © 2023 av Web Norge.
Internsider